Ny forskrift fra Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet er nesten ferdig med en ny forskrift for bygging og utrustning av fiskefartøy 6 – 15 meter største lengde. I den forbindelse foreslår Sjøfartsdirektoratet at service på flåter for fiskefartøy under 15 meter som har 3 eller mindre besetetningsmedlemmer får lov å investere i flåter med 24 mnd. serviceintervall, hvis fabrikanten tillater dette. VIKING har laget en flåte som tilfredsstiller myndighetene sine krav til en slik flåte, flåten kalles for UKL fishing. Den er allerede på markedet og ligger på lager hos oss, ta kontakt hvis dette er av interesse.

Sjøfartsdirektoratet er også i gang med å lage en ny forskrift for lastefartøy 0 – 24 meter, Forskriften skal etter planen tre i kraft 01.01 13. Forslaget vil bli lagt ut på høring for næringen i september 2012. Vi oppfordrer næringen til å kommentere/følge med på høringen.

Legg igjen en kommentar