Ny arbeids/flytevest

Torsdag 20/09 -12 tester vi ut ny arbeids/flytevest med innebygget AIS sender. Testen utføres i samarbeid med redningsskøyta Håkon V,ved deres fasiliteter på Rørvik. Utstyret tar høyde for hurtig aksjon i forbindelse med «mann over bord». Vi kommer tilbake med bilder og data etter at testen er utført.

Fiskerimesse i Tronheim 14 – 17 august

Mid Norway Life Saving Equipment har deltatt på Nor-fishing messe i Trondheim. Der har vi presentert Viking Redningsprodukter. Vi opplever at det er stor interesse for Vikings nye redningsflåte UKL-Fishing. Flåten er i utgangspunktet beregnet for 24 mnd. serviceintervall. Sjøfartdirektoratet foreslår dette for fiskefartøy med tre eller mindre bestningsmedlemmer i fartsområdene, fjord til og med bankfiske 1. Vi har noen igjen på lager, skulle det være av interesse, ta kontakt med oss snarlig. Vi holder messepriser ut september 2012.

I tillegg presenterte vi en ny type arbeidsvest som har implementert AIS varsler ved mann over bord. Dette produktet viste seg også å fatte interesse både hos fiskere og i havbruket. I tillegg ble produktet presentert Sjøfartsdirektoratet, fiskeridirektoratet og redningsselskapet som også deltok på messe.

Ny forskrift fra Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet er nesten ferdig med en ny forskrift for bygging og utrustning av fiskefartøy 6 – 15 meter største lengde. I den forbindelse foreslår Sjøfartsdirektoratet at service på flåter for fiskefartøy under 15 meter som har 3 eller mindre besetetningsmedlemmer får lov å investere i flåter med 24 mnd. serviceintervall, hvis fabrikanten tillater dette. VIKING har laget en flåte som tilfredsstiller myndighetene sine krav til en slik flåte, flåten kalles for UKL fishing. Den er allerede på markedet og ligger på lager hos oss, ta kontakt hvis dette er av interesse.

Sjøfartsdirektoratet er også i gang med å lage en ny forskrift for lastefartøy 0 – 24 meter, Forskriften skal etter planen tre i kraft 01.01 13. Forslaget vil bli lagt ut på høring for næringen i september 2012. Vi oppfordrer næringen til å kommentere/følge med på høringen.

Din leverandør av sikkerhetsutrustning!